Wiedza w walce z rakiem

Nowotwory to największe wyzwanie dla ochrony zdrowia w XXI wieku. W związku z tym należy podnieść poziom wiedzy poprzez edukację skierowaną do młodzieży szkolnej, osób o podwyższonym ryzyku zachorowania oraz do szerokiej opinii publicznej. Chcemy uczyć odpowiedzialności za własne zdrowie, udowadniać, że to wiedza jest kluczem do zdrowia. Dlaczego? Dzięki wiedzy przestajemy się bać i częściej poddajemy się badaniom profilaktycznym, które pozwalają wykryć wiele nowotworów w stadium całkowicie wyleczalnym. Dzięki wiedzy znamy objawy choroby nowotworowej, dokładniej obserwujemy swoje ciało i szybciej zauważamy niepokojące zmiany. Dzięki wiedzy - wreszcie - znamy też czynniki ryzyka, możemy ich unikać i ustrzec się przed zachrowaniem.

Podnosimy swoją czujność onkologiczną! Razem z Onkologiką!