Wywiady (filmy) z ekspertami

Profilaktyka czerniaka - dr n. med. Marcin Ziętek, Specjalista Chirurgii Onkologicznej, DCO

Profilaktyka raka płuc - dr n. med. Ireneusz Pawlak, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stacjonarnego, DCO


Profilaktyka raka szyjki macicy - dr n. med. Barbara Rossochacka-Rostalska, Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej, DCO i lek. Michał Maciejewski, Specjalista Ginekologii Onkologicznej, DCO


Profilaktyka raka piersi - prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski, Kierownik Oddziału Chirurgii Piersi Breast Unit, DCO


Profikatyka antynowotworowa - Paweł Zawadzki, Pełnomocnik ds. Rozwoju DCO


Edukacja w profilaktyce antynowotworowej - dr n. med., mgr pielęgniarstwa Elżbieta Czachor-Garwacka, Pełnomocnik ds. Rozwoju Pielęgniarstwa i ds. Praw Pacjenta