Zbadaj się w DCO

Programy przesiewowe realizowane w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Kobiety w przedziale wiekowym 50-69, będące w grupie najbardziej zagrożonej rakiem piersi, mogą raz na dwa lata wykonać bezpłatną mammografię przesiewową. Wystarczy, że zgłoszą się do Centrum osobiście lub umówią na wizytę telefonicznie. W celu umówienia się na badanie potrzebny jest jedynie numer pesel. Skierowanie nie jest wymagane.  

Aby umówić się na bezpłatne badanie mammograficzne prosimy o telefon pod numer 71-36 89-566 w godz. 8-15 lub osobiste zgłoszenie się do Centrum Chorób Piersi Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu (bud. A-2).

Kobiety, które nie kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym również mają możliwość wykonania mammografii lub USG piersi na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekologa, onkologa) i w miejscu przez niego wskazanym.

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Programem objęte są kobiety pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ. Mimo że, rak szyjki macicy nie jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet w Polsce, znajduje się w czołówce najbardziej inwazyjnych chorób onkologicznych. Późno wykryty zmniejsza szanse pełnego wyleczenia dlatego tak ważne pozostaje regularne poddawanie się badaniom przesiewowym.

Aby wykonać badanie cytologiczne należy zgłosić się do wybranej placówki medycznej wykonującej bezpłatną cytologię w ramach NFZ. Skierowanie nie jest potrzebne.

Nieprawidłowy wynik można skonsultować w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Wystarczy zarejestrować się na wizytę telefonicznie. W celu konsultacji nieprawidłowego wyniku cytologicznego prosimy o rejestrację pod numerem telefonu  669-220-317.