Logiczne, przemyślane decyzje czy życie z dnia na dzień – którą ścieżkę wybierasz?

Mieszkańcy Wrocławia przechodząc dzisiaj ul. Oławską, zostali postawieni przed wyborem ścieżki przemyślanych wyborów lub życia z dnia na dzień. Decyzja, żeby postawić na świadomą profilaktykę antynowotworową to jedyny słuszny i logiczny wybór.

Próbie logicznych wyborów zostali poddani dzisiaj mieszkańcy Wrocławia, przechodzący ul. Oławską. Zostali oni poproszeni o wybór odpowiadającej im ścieżki, a to co zobaczyli w wybranych przez siebie tunelach, było dla nich zaskoczeniem. Na torze "Świadomy wybór" przeczytali historie osób, które dzięki profilaktyce i szybkiemu wykryciu pokonały chorobę nowotworową. Ścieżkę "Żyję z dnia na dzień" stanowiły przestrogi od osób, które o swojej chorobie dowiedziały się zbyt późno i nadal z nią walczą, a ta walka jest dużo trudniejsza. Po pokonaniu wyznaczonych odcinków zapytano przechodniów o ich wrażenia i o to, czy gdyby wiedzieli, co kryje się w konkretnym tunelu, wybraliby go jeszcze raz. 80% z nich wskazało profilaktykę jako logiczny i słuszny wybór, którym będą się od dziś kierować. Akcją ambientową w przestrzeni miejskiej Wrocławia, w towarzystwie koszykarek Ślęzy oraz przedstawicieli Zarządu Województwa, DCO oficjalnie zainaugurowało kampanię.