O Fundacji

Fundacja Onkologika
KRS: 0000347530
NIP: 89-71-76-56-43
REGON: 021270246

KONTAKT
onkologika ( at) onkologika.org
+48 7136-89-608
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

Zarząd Fundacji
Pan Paweł Zawadzki – Prezes Zarządu Fundacji,
Pani Bożena Morka – Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Statut fundacji - Pobierz staut Fundacji Onkologika

Sprawozdania:

  • Rok 2022 - bilans, informacje dodatkowe, RZS
    Dodatkowo informuję, że Fundacja Onkologika w 2022r.otrzymała darowiznę w kwocie: 37.412,25zł od Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego,która została/zostanie przeznaczona na cele ochrony i promocji zdrowia.
    Dane Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego: ul. Bukowińska 24A lok. 121, 02-703 Warszawa, NIP: 526-21-99-985, REGON: 00081047200000
    Zgodnie z art.18ust. 1e pkt2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,taka informacja powinna zostać podana do publicznej wiadomości
  • Rok 2021 - bilans oraz informacja dodatkow
  • Rok 2017 - sprawozdanie finansowe
  • Rok 2016 - sprawozdanie finansowe

Przekaż 1,5% podatku na nadze działania