Konkurs na najlepszy spot promujący świadomość onkologiczną w zakresie palenia tytoniu

Jednym z celów drugiej edycji kampanii Onkologika jest edukacja młodzieży w zakresie negatywnych skutków palenia tytoniu. W związku z tym Fundacja Onkologika  wraz z Urzędem Miejskim Wrocławia ogłasza konkurs na najlepszy spot promujący świadomość onkologiczną w zakresie palenia tytoniu.

Konkurs skierowany jest do klas 4-8 wrocławskich szkół podstawowych. Amatorsko nakręcone filmy należy nadsyłać na adres onkologika@gmail.com w terminie 1.02.-30.04.2021 r. Po tym terminie komisja złożona z przedstawicieli Fundacji Onkologika, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Dolnośląskiego Centrum Onkologii wybierze najlepszy spot, który zostanie nakręcony profesjonalnie. Szkoła, której uczniowie będą pomysłodawcami najlepszego spotu, otrzyma nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe trafią także do dwóch innych szkół, których pomysły na spot zostaną wyróżnione przez komisję.

Dokładne wytyczne co do udziału w konkursie zawiera regulamin konkursu.