Solarium nie dla młodzieży

Jedną z najważniejszych zasad profilaktyki czerniaka jest unikanie solarium. 16 lutego weszła w życie ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Jej celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV). To bardzo ważny krok w kierunku kształtowania w nas właściwych postaw prozdrowotnych. Dbajmy o swoją skórę – to ONKOlogiczne!

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium wprowadza:
· całkowity zakaz udostępniania solarium małoletnim (osobom, które nie ukończyły 18. roku życia);
· całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności: w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, ulotkach oraz w środkach usług informatycznych;
· obowiązek umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnej i widocznej informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia.