Rośnie poziom wiedzy uczniów na temat profilaktyki

Jednym z kluczowych elementów  naszej kampanii są warsztaty edukacyjne prowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych na Dolnym Śląsku.

Każde spotkanie rozpoczynamy od sprawdzenia stanu wiedzy uczestników. Dzięki prostej i czytelnej ankiecie wstępnej orientujemy się, co uczniowie wiedzą na temat profilaktyki raka płuc, piersi, szyjki macicy oraz czerniaka. Dokładnie taką samą ankietę uczestnicy rozwiązują na koniec spotkania. Na półmetku naszych warsztatów postanowiliśmy zbadać, czy stan wiedzy uczniów się poprawia. Co najważniejsze, prowadzone przez nas warsztaty są  skuteczne. W ankiecie zamykającej spotkanie, w przypadku każdego pytania notujemy wyższy wskaźnik poprawnych odpowiedzi niż przed przeprowadzonymi zajęciami. Dodatkowo, wzrost wiedzy jest naprawdę znaczący - w większości przypadków jest to nawet kilkaset procent. Przykładowo, dopiero po przeprowadzonych zajęciach uczniowie zyskują wiedzę na temat wirusa HPV, wpływu antykoncepcji na ich organizm czy czynników najwyższego ryzyka zachorowania na raka piersi. 


 


Warsztaty to nie tylko interaktywny wykład, ale także ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę uczestników. Dlatego też cieszy nas fakt, że zajęcia spotkały się z tak dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczestników. Uczniowie bardzo wysoko oceniają wiedzę prowadzących, formę zajęć oraz ich realizację.

Współpraca ze szkołami układa się doskonale. Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony uczniów, jak i nauczycieli, udaje nam się w całości realizować zaplanowane działania w określonym czasie i formie. Wierzymy, że uczniowie będą korzystać ze zdobytej wiedzy oraz promować profilaktykę antynowotworową.