Oddychaj pełną piersią

Dbaj o swoje płuca, rzuć palenie i wybierz zdrowie. To onkologiczne.

Dym papierosowy zawiera kilka tysięcy związków chemicznych, z których kilkadziesiąt to substancje o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Nie ma bezpiecznej ilości wypalanego tytoniu, a tzw. bierne palenie również zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc. U mężczyzn, którzy przez 30 lat wypalali średnio jedną paczkę papierosów dziennie, ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu wzrasta od 20 do 60 razy, u kobiet natomiast od 14 do 20 razy. 

Czy warto zatem sięgać po papierosy? Pamiętajmy, że najważniejszym czynnikiem ograniczenia zachorowalności na raka płuc pozostaje niepodejmowanie palenia tytoniu lub rezygnacja z tego nałogu przez osoby palące.

Zapraszamy do obejrzenia materiału, w którym dr n. med. Ireneusz Pawlak, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Stacjonarnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, wyznacza reguły świadomej i właściwej profilaktyki antynowotworowej w zakresie raka płuc.