#DCO – leczymy wiedzą i sercem

Dolnośląskie Centrum Onkologii jest największym specjalistycznym ośrodkiem onkologicznym zajmującym się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych w regionie. Jako samodzielna i publiczna jednostka powstało w 1954 r. pod kierownictwem dr med. Józefa Filipczyka. Poza diagnostyką i leczeniem do udzielanych przez jednostkę świadczeń należą rehabilitacja, opieka paliatywna, profilaktyka pierwotna i wtórna, pomoc psychologiczna oraz promocja zdrowia. Dolnośląskie Centrum Onkologii zajmuje się również przed i podyplomowym kształceniem personelu medycznego i działalnością naukowo-badawczą.

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej placówka realizuje świadczenia w zakresie:

  • Poradni Chemioterapii,
  • Poradni Radioterapii,
  • Poradni Ginekologii Onkologicznej,
  • Poradni Profilaktyki Chorób Piersi,
  • Poradni Urologii,
  • Poradni Dermatoonkologii.

O postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym, w stosunku do każdego pacjenta onkologicznego, decyduje konsylium złożone z interdyscyplinarnej grupy lekarzy. Należą do niej specjaliści z dziedziny radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii i rentgenodiagnostyki obrazowej oraz psychologii.

Newsletter

Wybierz zdrowie - dowiedz się więcej o Onkologice i profilaktyce antynowotworowej.
To onkologiczne.

Instagram